Badania i rozwój

Badania i rozwój

Opieramy się na badaniach, działamy komercyjnie

Wszystko można zrobić jeszcze lepiej. Naszym celem jest przybliżenie klientom innowacji, wynikających z badań, mających zastosowanie komercyjne. Wraz z uruchomieniem Działu Badań i Rozwoju w 2007 roku, naszym celem jest wyszukiwanie i doskonalenie nowych pomysłów, usług, produktów i sposobów przetwarzania.

Nasze programy badawcze

Naszym celem jest zbudowanie międzynarodowej sieci badawczej, która pomoże nam lepiej zrozumieć zagadnienia, związane z pieczarkami. Współpracując z uczelniami i instytutami badawczymi, staramy się zwiększyć rynek globalny, co kiedyś będzie korzystne zarówno dla nas, jak i naszych konsumentów.

Począwszy od produkcji do konsumpcji, nasze programy badawcze obejmują każdy aspekt łańcucha dostarczania żywności oraz całą tego otoczkę.

PROGRAM BADANIA KOMPOSTU, OKRYWY I MIKROBIOLOGII

W ramach tego programu staramy się zrozumieć i zarządzać surowcami, używanymi do produkowania wysokiej jakości kompostu i okrywy. Zamierzamy ustalić kluczowe czynniki, które mają znaczenie w procesie kompostowania oraz wzrostu pieczarek, oraz jakie mogą być zastosowania zużytego kompostu po produkcji pieczarek.

PROGRAM BADAŃ ŻYWNOŚCI I TECHNOLOGII ŻYWIENIOWEJ

Dzięki temu programowi badawczemu możemy lepiej zrozumieć i zarządzać czynnikami, wpływającymi na produkcję różnych rodzajów pieczarek.

Monitorujemy jakość pieczarek i wprowadzamy nowe systemy pakowania, które są bardziej przyjazne środowisku i które wydłużają cykl życia produktu.

Pracujemy również nad poprawą walorów odżywczych i smakowych pieczarek, dzięki czemu są one zdrowsze i smaczniejsze dla klientów.