Bezpieczeństwo i Higiena w Pracy

Zapewniając bezpieczne i prawidłowe warunki zatrudnienia, firma Monaghan Mushrooms jest zaangażowana w ochronę bezpieczeństwa, zdrowia i dobrego samopoczucia pracowników, osób wizytujących oraz podwykonawców.

Osiągamy to poprzez proaktywny, wymierny i konstruktywny program zarządzania bezpieczeństwem, który zapewnia, że pracownicy i podwykonawcy mają dostęp do bezpiecznego wejścia i wyjścia z zakładu, bezpieczne systemy pracy, bezpieczny zakład i wyposażenie oraz kompetentny i przestrzegający zasad BHP personel, zgodnie z wymaganiami prawnymi oraz najlepszymi praktykami w branży. Chcemy zapobiegać wypadkom oraz chorobom zawodowym, zapewniając odpowiedni nadzór nad zagrożeniami BHP, wynikającymi z naszej działalności. Aby wesprzeć te zasady zapewniamy kompetentne kierownictwo oraz szkolenia dla wszystkich pracowników.

Potwierdzeniem pełnego zaangażowania naszych pracowników jest uhonorowanie Monaghan Mushrooms nagrodami RoSPA oraz NISO. Nagrody te mają na celu wyróżnienie osiągnięć w zakresie bezpieczeństwa zawodowego i higieny pracy.

Nasze wyróżnienia

ROSPA

W 2014 roku firma Monaghan Mushrooms otrzymała dwie nagrody RoSPA, złotą odznakę RoSPA przyznano zakładowi Fenton Barns w Szkocji a srebrną RoSPA – zakładowi w Langford w Anglii.

Nagrody RoSPA są przyznawane za zaangażowanie na rzecz zapobiegania wypadkom oraz w uznaniu dla systemów zarządzania bezpieczeństwem, włączając w to zaangażowanie kierownictwa i pracowników. Wyróżniane są przedsiębiorstwa, które osiągnęły wysokie wyniki dzięki prawidłowym systemom zarządzania, zapewniającym ciągłą poprawę i które dążą do doskonałości w zakresie BHP.

gold award 2014 (3)           RoSPA silver award 2014

NISO

Nagroda NISO jest przyznawana przedsiębiorstwom z Irlandii za ich starania w zakresie bezpieczeństwa. Firma Monaghan Mushrooms została „wysoko oceniona” za swoje podejście do BHP oraz wykazanie, że w firmie panuje pozytywne i proaktywne podejście do zarządzania bezpieczeństwem.

Monaghan Mushrooms ciągle poprawia wyniki w dziedzinie bezpieczeństwa w całej grupie, motywując pracowników i promując kulturę doskonałości w zakresie BHP.