Nasza firma

Monaghan Mushrooms jest jednym z największych producentów pieczarek i podłoża pod ich uprawę na świecie. Jesteśmy agroprzedsiębiorstwem zintegrowanym pionowo, co oznacza, że mamy kontrolę nad całym procesem produkcyjnym. Produkujemy kompost pod uprawę pieczarek, a także uprawiamy, zbieramy i pakujemy produkty końcowe, które następnie są dostarczane na półki sklepowe.

Nasza siedziba znajduje się w hrabstwie Monaghan w Irlandii a nasza działalność obejmuje Kanadę, Irlandię, Wielką Brytanię i Europę. Zatrudniamy ponad 3500 pracowników.

Na wszystkich rynkach, na których działamy, sektor pieczarkarski ogromnie powiększył się w ciągu ostatnich dziesięciu lat* i jest obecnie kluczowy w kategorii warzyw.

*10-letni CAGR wynosi 11,75% (skumulowany roczny wskaźnik wzrostu)