Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

środowiskowy

Mamy polityki w miejscu , które pomogą nam chronić środowisko naturalne :

Zanieczyszczenia
Recykling
Zużycie energii
Zintegrowane zarządzanie uprawami
Ochrona przyrody

Społeczny

POMOC W BUDOWANIU KWITNĄCYCH SPOŁECZNOŚCI

Chcemy, aby każde miejsce, w którym pracujemy, było także naszym domem. Dlatego wspieramy społeczności, wśród których pracujemy. Zawsze staramy się dać coś od siebie, więc jeśli jest możliwość pomocy lokalnym społecznościom, prosimy o kontakt.

TYHOLLAND GFC

"A

Od ponad 20 lat sponsorujemy lokalny, gaelicki klub piłkarski, pomagając mu w rozbudowie stadionu oraz przygotowaniu kolejnego pokolenia piłkarzy.

NASI PRACOWNICY

Pracownicy Monaghan Mushrooms angażują się w zbiórkę pieniędzy na cele dobroczynne we wszystkich naszych zakładach. Od zdobywania szczytów, po charytatywną sprzedaż wypieków, wszystkie nasze iniciatywy dobroczynne są odnotowane na blogu.